Bazalt Taşları.

Bazalt Taşları ve Fotoğrafları.
Bazalt Nedir?

Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden biridir. Siyah renkte ve kesif yığınlar halindedir. Doğada kütle, damar ve akıntı halinde bulunur. Başlıca özelliklerinden birisi, altıgen prizmalar biçiminde, büyük sütunlar meydana getirmesidir. Bu sütunlar, magma akıntılarının soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir. Bazalt sert ve dayanıklı bir taştır.

Bazalt Kullanım Alanları:

BAZALT, değişik kalınlık ve ölçülerde mimari yapıların her safhasında, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuvarlarda ve bahçe düzenlemesinde kullanılmaktadır. Ayrıca Fiziksel ve mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak kırma BAZALT taşı, değişik doz ve oranlarda agrega olarak beton bileşimine katılmaktadır.

Balast taşı olarak ise raylı yollarda kalkerin yerini çoktan almıştır. BAZALT ‘tan elde edilen taş yünü ise her türlü gemi ve denizde inşa edilen diğer yapıların döşeme ve duvar yalıtımında, yüksek sıcaklığa olan mukavemeti nedeniyle yangın kapılarında, kazan ve kazan dairesinde, klima ekipman ve kanallarında, baca ve baca gazı kanallarında tank ve depolarında, duvar modüllerinde ve tavan izolasyonunda kullanılmaktadır. Aşınma ve iklim şartlarından en az etkilenmesi nedeniyle Bazalt tercih edilme sırasında, önde gelen doğal taştır.

Yakın gelecekte vazgeçilmez olacağı kesin gözle bakılan Bazalt'ın, kullanım alanı her geçen gün genişlemektedir. Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler insanlarda çevre bilinciyle birlikte, daha sakin ve doğal ortamlarda yaşama arzusunu ve özlemini doğurmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de özellikle büyük şehirlerde ve turistik yörelerde, hem yapılarda hem topluma açık ve kapalı alanlarda doğal taşlar kullanılmaya başlanmıştır.

Roma yıllarında 2200 yıldır bozulmadan kullanılan Bazalt yollar için uzun süreklilik açısından alternatifsizdir. Bugün dar ve kıvrımlı olan Roma sokakları ve köprüleri döşenen doğal parke taşları ile hala modern motorlu araçları taşımaktadır. Parke taşları döşeme metotlarıyla Avrupa şehir içi yollarda araçların aşırı hız yapmalarını engellemek için de kullanılmaktadır. Üstelik Avrupa'da parke döşemesi kullanılmasının diğer bir nedeni de su kanallarına gereksinim duymamasıdır.

Ülkemizde ise asfalt yollar suyu altına geçirmediğinden dolayı asfaltın yüzeyinde birikip gölcükler oluşturan su tozlarla birleşip çamur oluşturmakta, kanalizasyona karışan çamurlar ise zaman zaman kanalizasyon borularında tıkanmalara yol açmaktadır. Bu da önü alınamayan harcamalara yol açmaktadır.